Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krasnymstawie

I piętro, pokój nr 6

e-mail: hzzipu.krasnystaw@idsl.pl

 

Pracownicy Sekcji HŻiZ

Kierownik Sekcji HŻiŻ- Katarzyna Proskura

Starszy Asystent – Beata Błaszczak

Starszy Asystent – Kamila Kaczmar

Młodszy Asystent – Mariusz Respond

Starszy Asystent – Katarzyna Puchala

Młodszy Asystent - Jolanta Rubaj

Szukaj w tym dziale: