Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krasnymstawie

Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny 

w Krasnymstawie 

mgr inż. Monika Brzyszko

 

W sprawie skarg i wniosków

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Krasnymstawie przyjmuje: 
codziennie w godzinach pracy

Szukaj w tym dziale: