Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krasnymstawie

Sekcja Higieny Żywności i Żywienia:

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJĄCYCH URZĘDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ZAKŁADU I O WPIS DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJĄCYCH URZĘDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

WNIOSEK O DOKONANIE ZMIAN W REJESTRZE ZAKŁADÓW PODLEGAJĄCYCH URZĘDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

WNIOSEK O WYKREŚLENIE ZAKŁADU Z REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJĄCYCH URZĘDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

 

Sekcja Komunalna

Wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację i przewiezienie zwłok / szczątków ludzkich - doc

(kliknij aby pobrać)

Wniosek o wydanie zezwolnenia na ekshumacje i przewiezienie zwłok /szczątków ludzkich - pdf

(kliknij aby otworzyć) 

PEŁNOMOCNICTWO (wersja edytowalna)

RODO KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego

Druk zlecenia badania PSSE CHełm

Druk Zlecenia badania PSSE Krasnystaw

 

Sekcja Higieny Pracy i Nadzoru nad Chemikaliami

Wniosek o wpis do wykazu zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne

Wniosek o dokonanie zmian w wykazie zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne

Wniosek o wykreślenie z wykazu zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne

Formularz zgłoszenia zatruć (PDF)

Formularz zgłoszenia zatruć - edytowalny (xls)

 

Stanowisko ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania

 

Szukaj w tym dziale: