Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krasnymstawie

      Co to jest?

Na podstawie Zarządzenia Nr 11/2017 z dnia 1 września 2017 roku Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Krasnymstawie w sprawie organizacji, przyjmowania, rozpatrywania skarg, wniosków i petycji
informuje:

 

1.       Skargi i wnioski wpływające do Powiatowej Stacji Sanitarnej w Krasnymstawie przyjmowane są:

1)     przez Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krasnymstawie lub upoważnionego kierownika komórki organizacyjnej Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krasnymstawie w godzinach pracy;

2)     we wtorki w godzinach od 15:05 do 15:35 przez Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krasnymstawie lub wskazanego przez Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krasnymstawie kierownika komórki organizacyjnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

2.       Do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań i działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krasnymstawie właściwy jest Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin. 

 

PUNKT PORADNICTWA GRZYBOWEGO

poniedziałek - piątek

8:00 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00

 

Informacja dla producentów, dostawców owoców

Szukaj w tym dziale: