Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krasnymstawie
Szukaj w tym dziale:

Opracowanie dokumentacji projektowej okablowania strukturalnego z dedykowaną instalacją elektryczną i instalacją klimatyzacyjną oraz adaptacji pomieszczenia na potrzeby serwerowni w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krasnymstawie, wraz z kosztorysami inwestorskimi z przedmiarami robót, specyfikacjami technicznymi, a także pełnienie nadzoru autorskiego, na potrzeby planowanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i na etapie realizacji robót wykonywanych w ramach przyszłej inwestycji o nazwie;
„Modernizacja sieci IT w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krasnymstawie, ul. Sikorskiego 3A, 22-300 Krasnystaw”

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

- "Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego 5-drzwiowego samochodu osobowego typu kompaktowy miejski SUV z rocznika 2021

dla Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krasnymstawie”

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

"Remont pomieszczeń zlokalizowanych w budynku

Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej

w Krasnymstawie"

 

 

"Remont pomieszczeń biurowych

zlokalizowanych w budynku

Powiatowej Satcji Sanitarno - Epidemiologicznej

w Krasnymstawie"

"REMONT POMIESZCZENIA BIUROWEGO 

W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNEJ

W KRASNYMSTAWIE"