Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krasnymstawie
PRZETARG NIEOGRANICZONY
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU POWIATOWEJ STACJI
SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ
W KRASNYMSTAWIE.

Tytuł zamówienia:            TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU 

                                                  POWIATOWEJ STACJI 

                                                  SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ 

                                                  W KRASNYMSTAWIE.

Rodzaj ogłoszenia:            Ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia:               Przetarg nieograniczony

Ogłaszający:                         Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krasnymstawie

Województwo:                   Lubelskie

Powiat:                               Krasnystaw

Ulica:                                  Sikorskiego 

Numer budynku:               3a

Termin składania ofert:    06.06.2019 r. 12:00

Numer zgłoszenia:           550508-N-2019

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

do zał. Nr 1 do SIWZ - dokumentacja techniczna, projektowa, przedmiar (zip).

Zał. Nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia i szczegółowy zakres robót.

Zał. Nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy.

Zał. Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Zał. Nr 4 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.

Zał. Nr 5 do SIWZ - Wzór umowy.

Zał. Nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.

Klauzula -  oświadczenie od wykonawcy.

Klauzula -  obowiązek informacyjny dla zamawiajacego.

 

Wersje edytowalne załączników:


Zał. Nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy - wersja edytowalna

Zał. Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.- wersja edytowalna

Zał. Nr 4 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania. - wersja edytowalna

Zał. Nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.- wersja edytowalna

 

Informacja z otwarcia ofert 06.06.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert 

 

Informacja o wykluczeniu Wykonawcy z postępowania 26.06.2019 r.

Informacja o wykluczeniu Wykonawcy z postępowania 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 05.07.2019 r.

Informacja o wyborze jakorzystniejszej oferty

 

Informacja o udzieleniu zamówienia 26.07.2019 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 798
Wprowadzony przez: Robert Przybyła
Data opublikowania: 2019-05-21 17:25:23
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
 
Pokaż starsze   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2019-07-26 09:31:25 Robert Przybyła
2019-07-05 13:12:32 Robert Przybyła
2019-06-26 11:11:50 Robert Przybyła
2019-06-06 13:40:42 Robert Przybyła
2019-06-06 13:35:12 Robert Przybyła
2019-05-21 18:42:17 Robert Przybyła
2019-05-21 18:40:17 Robert Przybyła
2019-05-21 18:39:06 Robert Przybyła
2019-05-21 18:35:41 Robert Przybyła
2019-05-21 18:24:55 Robert Przybyła Publikacja artykułu
 
Pokaż starsze