Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krasnymstawie
Zawiadomienie o wstrzymaniu biegu terminów do załatwienia spraw z zakresu dostępu informacji publicznej

                                                                                                                                                                                                                     Krasnystaw, dn. 19.02.2021 r.

D.9011.1.2021

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 15 zzzzzn1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) zawiadamiam o wstrzymaniu biegu terminów załatwienia spraw dotyczących udzielania informacji w trybach określonych w obowiązujących ustawach, w szczególności w ustawiez dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. z Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) oraz w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1446 z późn. zm.)

 

na okres od 19.02.2021 r. do 21.03.2021 r.

Jedocześnie informuję, że zgodnie z zapisem art. 15 zzzzzn1 ust. 3 i ust. 4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:

- czynności dokonane przez organ administracji publicznej w okresie, o którym mowa w ust.1 są skuteczne, pod warunkiem poinformowania o nich stron;

- ogłoszenie niniejszego zawiadomienia, wyłącza wywodzenie wobec organu administracji publicznej środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

                                                         

                                                          Państwowy Powiatowy 

                                                          Inspektor Sanitarny 

                                                          mgr inż. Monika Brzyszko

 

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 622
Wprowadzony przez: Robert Przybyła
Data opublikowania: 2021-02-19 22:02:16
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2021-02-20 08:07:19 Robert Przybyła
2021-02-19 22:17:08 Robert Przybyła